I mitten av 2015 tvingades möbeltillverkaren att varsla 30 av de 120 anställda om uppsägning. Samtidigt minskades antalet visstidsanställda kraftigt. Orsaken var att företagets viktigaste kund flyttade tillverkningen av en stor möbelserie till Östeuropa.

Den utländska konkurrenten var mer än tio procent billigare, vilket Totebo omöjligt kunde konkurrera med. Genom beslutet minskade omsättningen, efter en avveckling under sex månader, med 70 miljoner kronor.

– Vi hade aldrig varit med om ett så stort volymtapp. Men det är så det är, business. Vi jobbar fortfarande med den här kunden, men i betydligt mindre skala, säger Totebos vd Martin Johansson, som inte vill avslöja vilken kunden var.

Artikelbild

| Mindre men vassare. Under Martin Johanssons ledning har Totebos omsättningen minskat, men lönsamheten ökat. Samtidigt har kunderna blivit fler.

– Jag får inte göra det. Det står i våra avtal.

Efter det förlorade kontraktet beslöt Totebo att skifta strategi. Beroendet av ett fåtal, riktigt stora, beställare skulle minska, och kunderna bli mindre, men fler. Det gjorde ingenting om omsättningen minskade, fokus skulle ligga på sista raden, det vill säga resultat och lönsamhet.

I dag – ett och ett halvt år senare – ser företaget ut att ha lyckats. Antalet kunder har fördubblats, från 20 till cirka 40. Volymerna är mindre, och produktionen mer flexibel och specialiserad än tidigare. Några personer har nyanställts och antalet anställda ligger strax under 100.

– Vi jobbar närmare kunderna och mer i projektform än tidigare, säger Martin Johansson.

Artikelbild

– Det här gör att vi sprider riskerna på ett helt annat sätt. Dels är vi inte lika beroende av enskilda företag, dels jobbar vi mot fler branscher än tidigare. Tidigare var det mest möbler till hemmet, men nu arbetar vi också med kök, badrum och byggbranschen.

Samtidigt som den totala omsättningen minskat, har lönsamheten faktiskt ökat. Mellan 2014 – sista helåret med den stora, dominerande kunden – och 2016 är det en tydlig förbättring.

– Det var ett väldigt hårt slag 2015, men med facit i hand har det stärkt oss. Omställningen har varit lyckosam och viktig för företagets framtid. Vi hade pratat om det tidigare, men kanske behövde vi en knuff för att verkligen komma igång, säger Totebos vd.

I slutet av förra året investerade företaget 8,5 miljoner kronor i en ny lackeringsanläggning som möjliggör tillverkning av nya produkter. För första gången kan man lackera mer än bara plana ytor, till exempel luckor med frästa spår. Bakom investeringen ligger samarbetet med ny kund, Superfront, som säljer bland annat säljer luckor, ben och beslag till Ikeas stommar.

– Det är en stor investering som öppnar nya möjligheter. En pusselbit i vår nya strategi, säger Martin Johansson.