– Det är 20 till 30 procent av medelålders (40 till 50 år gamla, reds.anm) granar som står och dör. Det oroar oss, säger Lennart Weidinger, skogskonsulent på Skogsstyrelsen i Kalmars distrikt.

Orsaken är förra årets torka. Skogsstyrelsen skriver i ”Skogsskaderapport i region syd 2016”, som kom ut i slutet av februari i år, att 2016 var ett mycket torrt år då Kalmar och Östergötlands län verkar ha drabbats hårdast. Man har noterat torkdödade granar och att löv föll tidigare än vanligt under hösten.

– En gran som håller på att dö kan bli angripen av granbarkborren. De kräver levande material för att etablera sig. Så det är inte bara det att granarna dör av torkan som är problemet utan också skadeangrepp.

Skogsstyrelsen råder skogsägaren att avverka om det är mer än fyra till fem hektar som är drabbat.

– Man letar upp försvagade granar i området och tar bort dem. Det går bra att kontakta oss för rådgivning, säger Lennart Weidinger.

Det var även en mängd större och mindre skogsbränder förra året. I de två största skogsbränderna inom Region Syd brann 50 respektive 26 hektar skogsmark i Kalmar och Kronoberg. Branden på 50 hektar härjade utanför Virserum.

– Det var ovanligt många små bränder på grund av torkan.

Betestryck av klövvilt i planteringar och ungskogar ligger på en hög nivå.

– På länsnivå ligger färska skador på 12 procent och Västerviks kommun följer i stort sett den nivån, säger Lennart Weidinger.

Enligt skogsskaderapporten är det älg och rådjur som står för den största delen av viltbetet men kronviltstammen ökar och den gör skada på yngre och medelålders gran. Djuren ”barkflänger”, det vill säga sliter loss barkstrimlor från trädens stammar. Skadorna kan bli omfattande och allvarliga.

– Det är en inkörsport för svampangrepp på träden vilket försämrar timrets kvalitet.

Dovvilt ökar och breder ut sig, främst i Kalmar län. Det är svårt att skilja på skador som orsakats av dovhjort och annat klövvilt. Men de finns där och bidrar till det totala betestrycket.

När det gäller stormar var 2016 ett lugnt år. Det var bara stormen Urd som drog in över Sydsverige under annandagen. Det uppmättes vindstyrkor upp mot 28 meter per sekund. Det var Kalmar län som drabbades hårdast längs med kusten. Skadorna på skogen var dock relativt små.