Lyhördhet – Vi måste lyssna på varandra och se varandras behov. Vi måste kroka arm med varandra och det är något vi på Västervik Framåt gärna är med och gör. Vi måste jobba med attityder åt båda håll, både från kommunens sida och från företagares. Många känner inte igen sig i det dåliga resultatet, även om det finns utmaningar, det visade sig inte minst vid stormötet vi hade.

Kommunikation – Kommunen har inrättat en ny tjänst, Företagslots. Det tror jag blir jättebra och är viktigt. Det handlar om att serva företagen och göra det enklare för dem att verka. Men företagen måste också förstå att kommunen inte styr allt, de förhåller sig till sitt regelverk.

Bemötande – Mönsterås kommun ligger på plats 39 i rankingen. När man frågar dem vad som är viktigt och vad kommunen gör så bra handlar det mycket om bemötande. Kommunala tjänstemän ses som rådgivare snarare än tillståndsprövare. Man får en positiv upplevelse i kontakten med kommunen från företagarnas sida. Får vi till den känslan så kommer betygen och rankning vända åt rätt håll.