Alternativ för Sverige (AFS) är ett utbrytarparti ur Sverigedemokraterna och bildades under 2018. Partiet leds av den tidigare SDU-ordförande Gustav Kasselstrand, som 2015 uteslöts ur Sverigedemokraterna. När partiet anlände till Västervik var polisen väl förberedda.

– Det är ju alltid känsligt när extrema partier är ute så vi följer dem med en liten styrka om det skulle bli motdemonstrationer, säger Karl-Axel Andersson, insatschef hos polisen. Polisens officiella uppskattning var att ett 30-tal personer var "aktiva lyssnare". Alternativ för Sveriges partiledare Gustav Kasselstrand var en av talarna.

Här i Västervik är det runt 20 personer som applåderar. Det är fler som tittar på, vad säger den uppslutningen dig?

– Det är många fler som applåderar. Vi är här klockan 11 på en vardag, det är bra med publik. Jag tror inte att Socialdemokraterna skulle dra mer folk vid den här tiden. Det är många som lyssnar och håller med utan att applådera. Du kommer säkert att skriva att det är 10 personer som applåderar.

– Just nu är det också 1 000 personer som tittar på nätet, vi sänder live.

I ditt tal pratade du om Västervik som en tidigare idyll som inte är det längre. Du menar att det blivit en plats där folk är otrygga. Jag pratade just med kommunens säkerhetschef. Han säger tvärtom att det är tryggt i Västervik och att trygghetsmätningar visar på det.

– Om du tittar på den Nationella trygghetsundersökningen så visar den att unga kvinnor framför allt känner sig mer otrygga i Sverige i dag. Det generella intrycket är att det är mycket mer otryggt i dag.

– Samtidigt har man i Västervik tagit emot färre invandrare än i många andra kommuner, här ligger man under snittet. Då finns inte heller samma problem.

Du sa att vi kommer att skriva att det bara är tio personer som applåderar. Varför skulle vi skriva att det är färre som applåderar än det verkligen är?

– Nu känner inte jag dig personligen men tidigare har det varit så överallt. Media är inte intresserade av att skriva att det går bra för oss. Media kablar ut bilden av att ingen stödjer Alternativ för Sverige.

Hur ser du på att ni blivit anmälda för hets mot folkgrupp under er turné?

– Vi blir okynnesanmälda och allting läggs ju ner. Vi är inte dömda för någonting och de anmäler oss av ren slentrian för att försöka stoppa oss.