Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde behandlades en motion från Sverigedemokraterna. Partiet vill att kommunen ska verka för att personer utan uppehållstillstånd utvisas.

– Kommunen säkerhetschef Joakim Jansson redogjorde för de rutiner som finns i dag. Kommunen har ett väldigt bra samarbete med andra myndigheter i de här frågorna, säger kommunalstyrelsens ordförande Tomas Kronståhl (S).

Centerpartisten Conny Tyrberg lägger till att politikerna i förra veckan fick information från gode män som arbetar med flyktingungdomar, om att det finns misstankar om att utvisningshotade ungdomar har gått under jorden.

Säkerhetschefen Joakim Jansson säger till VT att han inte känner igen just de uppgifterna.

– Däremot händer det att vi får reda på att personer utan uppehållstillstånd vistas i kommunen. Vi kontakter då gränspolisen.

Enligt honom är fallen inte jättemånga – en handfull.

Politikerna säger att det är ett bekymmer om det finns personer som uppehåller sig olagligt i kommunen. De kan tvingas försörja sig genom "osynlig verksamhet". Enligt Joakim Jansson har man ingen samlad bild av hur många sådana personer som skulle kunna finnas i kommunen.

– Det vi försöker hålla uppsikt över är om det bor människor på ställen där man inte ska bo.

Sverigedemokraternas motion handlade även om EU-medborgare som utövar tiggeri. Där hänvisar kommunen till den fria rörlighet som finns i EU. EU-medborgare som inte har sin försörjning ordnad måste ha uppehållsrätt för att få vistas längre än tre månader i Sverige . Hamnar en person i svårigheter, och inte har uppehållsrätt, behöver Västerviks kommun bara hjälpa till med tillfälliga insatser för att klara det akuta behovet.