Det kanadensiska prospekteringsbolaget Canadian Cobalt Projects i Toronto vill göra provtagningar i Gladhammarsområdet. Företaget har skickat in en ansökan till den statliga myndigheten Bergsstaten. I ansökan skriver man att tidigare undersökningar och äldre data påvisar att det kan finnas kobolt, koppar och nickel i området.

Gladhammar har en historia av gruvbrytning bakom sig. Platsen är mineralrik och det har även förekommit undersökningar av guldförekomsten i området.