Under måndagens kommunstyrelse presenterades "Hållbarhetsbokslut 2017 för Västerviks kommun". Rapporten beskriver miljö, livskvalitet och försörjning för kommunens invånare och kommunkoncernen. Den ska vara ett slags mätinstrument för att se om utvecklingen går åt rätt håll. Under tisdagens presskonferens lyfte kommunstyrelsens ordförande Tomas Kronståhl (S) och oppositionsrådet Harald Hjalmarsson (M) kommunens utmaning vad gäller arbetslösheten.

– Vi ser att unga som ska ut på arbetsmarknaden har svårare i vår kommun jämfört med övriga länet, säger Tomas Kronståhl.

I rapporten visar statistik att arbetslösheten i kommunen låg på 8,9 procent 2017. Det är samma nivå som för 2016. Ungdomsarbetslösheten ökade dock, från 13,4 procent till 13,5 procent. Bland utrikes födda minskade arbetslösheten med 0,4 procent och uppgick till 35,8 procent.

– Orsakerna till arbetslösheten är flera. Jag tror det till viss del handlar om att vi har få enkla jobb. Vi måste se på de insatser som gått bra. Ta vara på det goda, säger Tomas Kronståhl.

Han nämner integrationsinitiativet som CNH Industrial, tidigare Överums bruk, har tagit och som hittills har lett till att sju personer fått anställning.

Enheten för arbete och kompetens har på en rad olika sätt arbetat för att få fler i arbete eller studier. I rapporten nämns bland annat Jobbkommissionen som fokuserar på samlade insatser för integration, kompetensförsörjning och minskad ungdomsarbetslöshet.

Oppositionsrådet Harald Hjalmarsson (M) säger att det i grund och botten handlar om utbildning:

– Att vi har en bra skola där eleverna får möjlighet att fullfölja sina studier.

Rapporten betonar att utbildning är en viktig nyckel till arbetsmarknaden. På Campus Västervik har man arbetat för att kunna erbjuda utbildningar som sjuksköterskeprogram, socialpedagog, förskollärare och ingenjör. Alltså den kompetens som efterfrågas i kommunen.

När det gäller miljön i Västerviks kommun visar hållbarhetsbokslutet på flera positiva områden. Man kan till exempel konstatera att utsläpp av växthusgaser minskar i kommunen. Man arbetar på flera fronter. En är att tyngre fordon inom kommunkoncernen kör fossilbränslefritt. Fordonen som körs av Västervik miljö och energi kördes under 2017 med biobränsle. Detta krav ställs även på entreprenörer när det är möjligt. Kalmar länstrafik, KLT, började köra med nya moderna fossilbränslefria bussar i augusti 2017. Något som anses vara ett stort och viktigt steg mot ett fossilbränslefritt samhälle.