Det är det sista stoppet på en turné i länet som Länsförsäkringar gjort med sitt koncept Framåtblick Kalmar län. Här kan representanter från offentlig och privat sektor möta forskare som forskar bland inom så kallad kulturgeografi. En av de som talade var forskaren Josefina Syssner från Centrum för kommunstrategiska studier på Linköpings universitet. Hon forskar bland annat om krympande kommuner. Delvis är det en mörk bild hon målar upp, men det finns hopp, även för kommuner som minskar sin befolkning.

– Även i extrem glesbygd kan det fungera. Men civilsamhället och kommunen måste samverka på ett annat sätt, berättar hon.

Vissa av åtgärderna känns igen från Västerviks kommun, även att man här legat relativt still eller till och med haft en ökande befolkning de senaste åren.

– Bland annat bildas kommunala servicepunkter och grannkommunerna går ihop och kanske exempelvis har gemensamma specialkompetenser som miljöinspektörer eller jurister.

Professor Brita Hermelin pratar om samverkan och hur det kan och bör se ut för att skapa framgång. Hon nämner fiberutbyggnaden som ett bra exempel på när det fungerar.

– Det är ett lyckosamt projekt. Tack vara civilsamhället och kommunerna finns optiskt bredband i stora delar av Sverige. Nu måste vi bara utnyttja den.

Finns det en risk att vi stirrar oss blinda på infrastrukturproblem?

– Järnvägen ÄR viktigt, det är inte någon fråga om det. Men man måste också titta på det man har, och utnyttja de resurserna. För kommunerna sitter inte på de bästa verktygen att förändra infrastrukturen, säger Brita Hermelin.