Förhoppningarna var högt ställda på att få med mer lokala och regionala matproducenter vid den senaste upphandlingen av leveranser av livsmedel till kommunerna i norra länet. Anbudsförfarandet hade anpassats för att det skulle bli lättare även för små leverarantörer att lägga anbud. Trots det antogs inte en enda leverantör från Västerviks kommun.

Det fick moderaten Harald Hjalmarsson att reagera.

– Det är inte så att vi saknar producenter. Kommunen har uppvaktats i många år av bland andra LRF, men ändå händer inget. Det känns som att utvecklingen går åt fel håll.

Enligt honom har det inte analyserats varför det trots ansträngningar inte blev ett större gensvar från lokala matproducenter.

Kommunens tjänstemän skriver i ett svar att det inte är tillåtet att ställa krav på att till exempel kött ska vara svenskt. Däremot kan man ställa krav på att djurhållningen ska leva upp till svenska regler. Det gjorde man i den senaste upphandlingen. I varuslag som nötkött, lamm, gris, fågel, ägg, kyckling, kalkon och mejeriprodukter ställde man djurskyddskrav.