Partiet pekar på fyra förbättringsområden:

* Personaltätheten måste öka.

* Så långt som möjligt ska maten på äldreboendena tillagas på plats.

* Utbudet av aktiviteter och möjligheter till utomhusvistelser behöver bli bättre.

* Personalen ska få bättre möjligheter till fortbildning.

Partiets Mariann Gustafsson tycker att det finns goda exempel i kommunen - där till exempel Hjorted är bra på att arbeta med fritidsutbudet. Andra boenden måste ges möjlighet att jobba på liknande sätt.

Insatserna kostar pengar. Mariann Gustafsson ser två sätt att finansierna dem – antingen slopas det effektiviseringskrav som äldreomsorgen har på en procent av sin budget. Det andra bygger på att vänsterpartiet får inflytande på riksnivå.

– Då kommer statsbidrag till äldreomsorgen, säger hon.