V har hört till de partier som röstade igenom den nya parkeringstaxan. Av en interpellation till kommunalrådet Dan Nilsson att döma verkar partiet inte tycka att man fått all nödvändig information.

När beslutet togs hänvisades det till en undersökning som visade att en stor del av bilarna som stod Skeppsbrons parkering hörde till boende i centrum.

"Det vi inte fick information om är att många som bor i stadskärnan inte har tillgång till parkering nära sin bostad", skriver Mariann Gustafsson (V) i interpellationen. Hon menar att det då inte är så konstigt om över 30 procent av parkeringsplatserna är belagda på morgonen.

Därför vill hon veta om bristen på boendeparkeringar varit känd för kommunen, och vad man har för planer för att lösa denna brist.