Vänsterpartiet säger att de vill ha ett jämlikt samhälle. Men psykisk ohälsa skapar splittringar och kan leda till ekonomiska- och arbetsrelaterade besvär. Därför vill man höja ribban och lägga större fokus på psykisk ohälsa och sjukdom, menar landstingsrådet Linda Fleetwood (V).

– Idag har vi 13 personer anställda inom Barn- och Ungdomshälsan, den siffran vill vi fördubbla. Samtidigt vill vi att psykiska besvär ska ses som akuta sjukdomar och behandlas direkt.

I dagsläget råder det brist på sjuksköterskor och psykologer i Kalmar län. Vänsterpartiet hade hoppats att Linnéuniversitets psykologprogram skulle generera fler psykologer i länet, men många söker sig till jobb på andra ställen, menar Linda Fleetwood.

Artikelbild

| "Personalen är a och o, utan personal kan vi inte göra någonting", säger Linda Fleetwood (V).

– Folk vill inte jobba i vårt län. Det är också svårare att rekrytera just psykologer till Västervik än övriga delar av länet.

Som ett kompliment vill V anställa erfarna patienter för att lotsa nya patienter till en bättre självkänsla, de erfarna patienterna ska fungera som resurs till den befintliga vården, som en slags kamratstödjare, förklarar Linda Fleetwood.