Höjningen gick inte igenom utan kritik. Socialisternas Johannes Regell tycker att Västervik Miljö och Energi tillåts höja alltför enkelt. Han hänvisade till att bolaget genomfört fler stora höjningar de senaste åren, och tycker att det är en dålig ursäkt att man måste höja på grund av ett dåligt underhållet ledningsnät.

– 25 procent av vattnet läcker ut ur ledningsnätet innan det kommer fram. Det borde man åtgärda först. Det skulle ge bolaget pengar.

Centerpartisten Conny Tyrberg försvarade höjningen.

– Kostnaderna för en ny vattentäkt, och underhållet av ledningsnätet är en tickande bomb.