Under förra måndagen fattades beslutet om att återigen sätta in ordningsvakter på Västerviks gymnasium. Detta efter att skolledningen tagit del av rykten om att någon slags uppgörelse var på gång mellan olika grupperingar. Flera incidenter under helgen ska ha lett till oro bland eleverna på skolan och vakterna togs in för att förebygga bråk. De stannade veckan ut och väntas vara kvar denna vecka också. Det säger Joakim Jansson, kommunens säkerhetschef.

– Det beslutades efter konsultation mellan oss och gymnasiet. Vi vill undvika att man hattar fram och tillbaka och för hela tiden en dialog för att komma fram till vilket behov som finns, säger han.

Joakim Jansson säger att konflikterna egentligen inte har med skolan att göra, men att skolan är ansvariga för att säkerheten är god i sin verksamhet.

– Det kan vara saker som händer på helgen och så möts man igen i skolan. Då är det där som konflikterna uppstår.

När man tar in vakter med framförhållning, kostar dessa 356 kronor i timmen. Vid oplanerade insatser, koster det 473 kronor i timmen. För tillfället patrullerar två vakter på gymnasiet, säger Joakim Jansson.

Jörgen Jonsson är gymnasiechef och han säger att man bestämt att ha kvar de två vakterna veckan ut.

– Förra veckan beslutade vi det här dag för dag. Nu har vi bestämt att de är kvar veckan ut, för att underlätta deras och vår planering, säger han.

– Vi hör fortfarande om att det finns en oro. Det är en känsla som är svår att ta på och vi har ingen helt klar bild över vilka som är inblandade i det här. Så länge vi inte vet det så är vakterna kvar.

Vem står för kostnaden?

– I dagsläget är det vi som gör det. Det är en nödvändig åtgärd som vi tar för att trygga säkerheten.