Mannen hade överklagat hovrättens beslut, både den delen som gäller hans skuld och påföljd – fängelsestraffet på fyra år och två månader – och utvisningsbeslutet. Men Högsta domstolen slår fast att det inte råder något tvivel om att mannen har gjort sig skyldig till en grov våldtäkt i Västervik, i november förra året – och kommer därför enbart att pröva utvisningsbeslutet.

I sitt överklagande hävdar mannen att det finns hinder för utvisningen. Han skulle utvisas efter att ha avtjänat fängelsestraffet. Men han påstår att situationen i hemlandet är väldigt allvarlig och att detta inte kommer att förändras på många år – därför bör han inte utvisas dit. Dessutom anser han att hovrätten inte har beaktat denna allvarliga situation tillräckligt.

"Det förefaller högst osannolikt att det går att verkställa utvisningsbeslutet efter det avtjänade straffet. Denna omständighet bör beaktas i högre utsträckning än vad som har skett", står det i mannens överklagande.

Hovrätten ansåg att det inte gick att bedöma om dessa hinder kommer att finnas kvar när mannen avtjänat sitt fängelsestraff, men nu har Högsta domstolen beviljat prövningstillstånd.