I september friade Göta hovrätt den Västerviksbo som var misstänkt för att ha förgripit sig sexuellt på tre barn. Men hovrätten var inte enig, en nämndeman och en domare var av skiljaktig mening och ansåg att mannen från Västerviks kommun skulle ha fällts. Mannen friades dock då övriga tre ledamöter inte ansåg att bevisningen räckte. Efter den friande domen ville man få saken prövad även av Högsta domstolen. Men nu meddelar HD att de inte kommer pröva ärendet, de anser inte att det finns skäl att meddela prövningstillstånd.

VT har sökt målsägarbiträdet Louise Wassberg för en kommentar utan att nå henne.