2015 startades 186 nya företag i Västervik.

Under 2016 startades 172 nya företag, medan antalet 2017 sjönk ytterligare till 166. Fram till och med oktober 2018 startades 100 nya företag.

– Den sjunkande trenden är tyvärr gemensam med länet och hela riket, säger Bo Bengtsson, företagsrådgivare och affärsutvecklare på Västervik framåt AB.

De flesta erhåller inget Starta eget-bidrag, utan får själva finansiera sin satsning. Exempelvis långtidsarbetslösa kan dock ibland få bidrag från Arbetsförmedlingen.

– Att det startas färre nya företag beror främst på den goda konjunkturen och låg arbetslöshet.

Varken Västervik framåt eller en rad andra myndigheter har statistik på kommunnivå över exakt hur många nystartade företag som överlever sina första år och hur många som läggs ned efter relativt kort tid.

Det finns dock en statlig, statistikansvarig myndighet för nystartade företag, "Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser".

– Nystartade företag läggs ned av en rad olika orsaker, exempelvis konkurs eller att det helt enkelt inte gick så bra som man hade tänkt sig, säger analytikern Lars Sundell.

– Vi kollar upp samtliga nystartade företag efter tre år, men vi har tyvärr ingen statistik på kommunnivå.

– Min uppfattnng är dock att två tredjedelar av samtliga nystartade företag finns kvar efter tre år. Det är inga större geografiska skillnader. Siffrorna är genomgående i alla län i landet, säger Lars Sundell.