Svenskt Näringslivs rapport Lokalt företagsklimat 2018 släpptes på tisdagen. Västerviks kommun har sjunkit en bra bit i rankingen. Förra året hamnade Västervik på plats 171 men i årets ranking har man halkat ned till plats 263 av 290.

Rankingen baseras mestadels på en enkätundersökning som landets företagare får svara på varje år. Västerviks kommun får dåligt betyg i framför allt några rankingfaktorer:

I kategorin Vägnät, tåg och flygförbindelser hamnar vi på plats 289, alltså näst sämst resultat i Sverige. Kategorin Tillgång på medarbetare med relevant kompetens ger också låga poäng, här hamnar Västervik på plats 286.

Bäst betyg får man i kategorin Kommunalskatt 2018, där hamnar man på plats 82.

En som är riktigt besviken över rankingen är Harald Hjalmarsson (M). Han säger att det är olika saker i rankingen som sticker ut och att det som oroar honom mest är det låga betyg som kategorierna konkurrens från den egna kommunen, attityderna mot företagandet och kompetensförsörjningen får.

– Frågan är om kommunens insatser har haft någon effekt, säger Harald Hjalmarsson.

Han säger att det inte duger att ha med i budgeten att man ska förbättra sitt resultat från föregående år, han säger att man måste ha en tydlig strategi.

– Vi måste upp till topp 60.

Han ser två områden som extra viktiga för att öka kompetensförsörjningen till kommunen: utbildning och infrastruktur. Han menar att väg 35 är en viktig sträcka och tar Östergötlands län som ett bra exempel. Där har man valt att lägga en halv miljard på att få ner restiderna mellan Åtvidaberg och Linköping. Hjalmarsson anser att man borde satsa på sträckan mellan Överum och Åtvidaberg.

– Det skulle innebära stora belopp men det är den viktigaste åtgärden för att få folk att pendla till Västervik, alternativt flytta hit.

Dan Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande, säger att det är klart att det är tråkigt att Västervik hamnar så pass långt ner på rankingen. Men han påpekar också att Svenskt näringsliv inte är helt opartiska.

– Det är en tydlig politisk organisation i mina ögon.

Han säger att kommunen nu behöver analysera rapporten för att se vilka insatser man kommer att behöva sätta in framöver.

Harald Hjalmarsson tycker att det behövs en tydlig strategi i kommunen.

– Det kan han tycka, men han har ju varit delaktig i den vi har nu. Det har i stort sett alla partier, och företagarna har också varit delaktiga.

Dan Nilsson säger att kommunen i dag jobbar intensivt med kompetensförsörjningen. Han tar Campussatsningen som exempel.

– Det känns som om vi är på banan, men det är klart att jag blir besviken när vi tappar så jäkla mycket.

Men han lägger till att rankingen bygger på mycket tyckande och åsikter. Han ger också företagarna i Västervik lite kritik.

– Vi ligger på med södra infarten, den påverkar kompetensförsörjningen enormt. Jag är kritisk mot näringslivet, det är en fråga de borde lyfta lite mer.

Johnny Rönnfjord, biträdande regionchef på Svenskt näringsliv, tar kritiken med ro. Han ser inget bekymmer med att rankingen är byggd på attityder då den inte visar hur bra det går för företagarna utan hur deras relation med kommunen ser ut.

– När man inte går framåt blir man lätt kritisk till budbäraren eller metoden.

Han säger att det inte ser så kul ut för Västervik då man tappat 188 placeringar på tio år. Mellan 2017 och 2018 stod Västerviks kommun för det tredje största tappet i landet.

– Jag hoppas att Västervik kommer tillbaka till fornstora dar.