Partiets förstanamn på valsedeln, Bo Karlsson, är ursprungligen stockholmare, men det har genom livet funnits en Västerviksanknytning. Yrkeskarriären har skiftat genom livet: Ansvarig för lagret på ett sjukhusapotek, svarvare och bagare. 2009 flyttade han till Västerviks kommun. Några år tidigare hade han gått med i Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna har ju hittills fått lägre siffror i kommunvalet än i riksdagsvalet. Vad tror du att det beror på?

– Vi är ett växande parti, och organisationen släpar efter. Vi har haft svårt att rekrytera i samma takt som vi växt. Det tar tid att etablera sig i kommunen. Det här valet har vi 23 kandidater.

Låt oss säga att det går bra för er i valet. Ni ökar till 20 procent i Västerviks kommun. Kan ni ingå i en koalition?

– Vi stänger inga vägar. Det beror på om vi kan få igenom våra viktigaste förslag, och vad de andra partierna har för attityd. Är de fortsatt ute efter att isolera sig och bevara makten, eller vill de åstadkomma en för kommunen positiv förändring.

Vad skulle ni kräva för att ingå i ett underlag för en styrande koalition?

– Det finns naturligtvis det som är viktigt, men jag kan inte säga det redan nu. Det skulle bli en förhandlingssituation, och det vore nog mindre välbetänkt av mig att tala om det redan innan. Vi kommer absolut inte att gå in i ett samarbete kravlöst.

Artikelbild

| Bo Karlsson (SD) är kritisk till kommunens flyktingmottagning. Han menar att den varit alldeles för uppsplittrad på olika projekt. Du kan se hela intervjun oklippt på vt.se.

Men du har väl ändå en uppfattning om inom vilka ämnesomården era krav finns?

– Kärnverksamheten är viktig, och vi vill att asyl- och anhöriginvandringen minskar. Vi vill verka för att de som kommit ska få en bättre svenskundervisning och snabbare bli en del av Sverige.

Artikelbild

| Bo Karlsson (SD) tycker att kommunen hårdare ska fokusera på bra svenskundervisning för nyanlända.

I det budgetförslag som ni lade på försommaren vill ni dra in på modersmålsundervisningen. Varför?

– Vi vill effektivisera undervisningen. Med nuvarande lagstiftning kan inte en kommun dra in modersmålsundervisningen. Vi tycker att modersmålsundervisning är fel väg att gå. Den cementerar den egna kulturen och det egna språket.

Står modersmålsundervisning i konflikt med integration? Det finns ju forskningsstudier som tvärtom visar att modersmålsundervisning är ett bra stöd när man ska lära sig svenska?

– Det finns andra studier som säger annat: Att modersmålsundervisningen inte alls ger de effekterna, snarare tvärtom.

Under början av den här mandatperioden upplevde Västervik och hela Sverige en kraftigt ökad invandring. Nu pågår integrationen av de invandrarna. Hur tycker du att det funkar?

– Det är alldeles för uppsplittrat på en mängd olika projekt. Det är för lite fokus på svenskundervisning. Vi kan se projektet ”Ny kompetens” som startades för några år sedan. Invandrare med högskoleutbildning eller yrkeskompetens skulle gå in där, men till stor del stupade projektet på att de inte kunde tillräckligt mycket svenska. Det var bland annat därför som vi i vårt budgetförslag avsatte åtta miljoner kronor till en vässad svenskundervisning. Det sade de andra partierna nej till.

En annan politiker, Conny Tyrberg, har lyft fram uppgiften att i sommar hade man 166 vikarier inne i äldreomsorgen med utländsk bakgrund. Västervik har ett demografiskt läge där andelen av befolkningen i arbetsför ålder sjunker.

Är vi i behov av en arbetskraftsinvandring?

– Ja, det finns ett behov av framförallt kvalificerad arbetskraft. Det har vi aldrig motsatt oss. När det gäller det du säger om äldreomsorgen är det viktigt att undersöka om alla getts samma chans. Vi är inte betjänta av program som bara riktar sig till en viss grupp.

För att återgå till sommarens situation – tror du att man klarat de 166 jobben utan invandrare?

– Jag kan inte svara på den specifika frågan, men jag vet att man under ett antal år inte för rätt politik för att långsiktigt rekrytera. Vi vill satsa på högre löner för undersköterskor, fler anställda i äldreomsorgen och en bättre matchning på gymnasiet så att ungdomar ska veta vilka yrken som ger jobb.

Till sist: Vad tror du blir den stora utmaningen för Västerviks kommun under kommande mandatperiod?

– Att stärka kärnverksamheten skolan och äldreomsorgen. Samtidigt som vi ska klara av att få de många invandrare som kommit hit de sista åren att komma in i det svenska samhället.

Se mer: Hela tv-intervjun med Bo Karlsson finns här ovan. Där berättar han om partiets arbete under mandatperioden, förklarar sin syn på moskéer samt svarar pass på en aktuell politisk fråga.