I övergångsregeringens budgetproposition för nästa år finns en fortsatt satsning på en likvärdig skola med. Om budgeten går igenom kommer det betyda att Västerviks kommun får ett rejält tillskott till skolan. Barn- och utbildningsförvaltningen har ansökt om 12 375 428 kronor.

– Det här är pengar som är viktiga för oss. Det ger förutsättningar att jobba för en likvärdig skola. Vi har sökt inom den budgetram som Skolverket har slagit fast och förberett ansökan sedan juni med att analysera läget i våra skolor, säger grundskolechef Ewa Myhrén.

Det statliga bidraget ska, enligt Skolverket, gå till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskola under 2019. Det kan användas till pågående insatser eller genomförandet av nya insatser. Inom barn- och utbildningsförvaltningen är det tre områden som de ser som viktiga att utveckla: Utökning av pedagogtjänster, utökning av ledarresurser samt kompetensutveckling.

– Arbetet med detta har redan påbörjats nu under hösten. I rektorsgruppen planerar vi insatserna efter noggranna analyser, säger Ewa Myhrén.

Hur många nya lärartjänster handlar det om?

– Det går inte att säga. Rektorerna kommer att använda den här resursen utifrån behoven som finns på respektive skola.

Enligt beräkningar som Lärarnas riksförbund gjort utifrån Skolverkets statistik skulle 65 598 567 kronor tillfalla de kommunala skolorna i Kalmar län nästa år. Det under förutsättning att riksdagen antar budgeten.