Det visar SCB:s första preliminära helårsrapport för 2017. Totalt har det registrerats 423 043 gästnätter i Västervik under 2017, 40 000 fler än året innan. Borgholm, den mest besökta destinationen, ökade med 75 000 gästnätter. Totalt ökade hela länet med 155 000 gästnätter och har nu cirka 2 800 000 gästnätter.

SCB:s statistik visar antal gästnätter, kapacitet och beläggning på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser samt förmedlade privata stugor och lägenheter i Sverige. De slutgiltiga siffrorna kommer i april.

Västervik har ökat på samtliga marknader utom på den nederländska. Flest kommersiella gästnätter, nästan 85 procent, kommer från Sverige, vilket är en ökning med 12 procent till 357 293 gästnätter. Den tyska marknaden är den största internationella marknaden och står för 8,5 procent eller 35 846 gästnätter. Det är en ökning med tre procent jämfört med 2016.

Artikelbild

| Antalet gästnätter i Västervik ökade med 11 procent under 2017 jämfört med året innan.

Antalet danska och norska gästnätter har också ökat, båda med 1 000 gästnätter till 7 000 per marknad, vilket är en ökning med 15 procent.

I den här statistiken finns inte "Sol" med, det vill säga stugor, rum och lägenheter som inte är på campingplatser. Det saknas också all uthyrning som sker genom nya alternativa bokningsplattformar som inte rapporterar till SCB. Gästhamnar och ställplatser för husbilar är inte heller med i den här statistiken.