Mest skuldsatta är Danderydsborna, som har en medelskuldkvot på 539 procent. Skuldkvoten räknas ut genom att hushållets totala lånebelopp, alltså alla lån och krediter, inklusive bolån, men inte studielån, räknas ihop. Det delas med hushållets totala inkomst per år efter skatt, inklusive bidrag. I september i år låg den genomsnittliga skuldkvoten i landet på 338 procent, enligt nyhetsbyrån Siren.

I Västervik ligger medelskuldkvoten på 237 procent. Det är en ökning med 18 procentenheter sedan 2010. Lägst medelskuldkvot i Kalmar län har Hultsfreds kommun, där den ligger på 167 procent. Högst ligger Borgholm på 343 procent. De högsta skuldkvoterna hittas annars ofta i storstäderna, där höga bostadspriser gör att bolånen blir större än på landsbygden.

Riksbanken varnar nu för att hushållens höga och stigande skuldsättning i dag är det största hotet mot svensk ekonomi, eftersom det gör oss sårbara för stigande räntor och sjunkande bostadspriser.

Finansinspektionen har lagt ett förslag om ett skärpt amorteringskrav för de hushåll som har en skuldkvot på över 450 procent. De ska i så fall amortera minst en procent av skulderna utöver det befintliga amorteringskravet, och blir det godtaget är det tänkt att det ska träda i kraft i mars 2018.

Statistiken i riksbankens undersökning baseras på kreditinformation om samtliga låntagare som har samlats in från de åtta största bankerna i Sverige.