Bostadsrättsföreningen hade tre sälar i trä, som efter kort tid var i så dåligt skick att de måste bytas ut. Man började då leta efter mer hållbara sälar – och hittade en artikel i Västerviks-Tidningen om konstnären Åsa Jägerhorn och hennes Västervikssälar. Sälarna som Jägerhorn ritat är tillverkade i betong, och fungerar som trafikhinder på flera platser runt om i Västervik. Det är kommunen som står för produktionen av sälarna, men man har ett samarbetsavtal med Jägerhorn, vilket gör att hon får en ersättning för varje säl som produceras.

Västervik miljö & energi kontaktades – men svaret blev negativt. Per Allerth, vd, tycker att sälen blivit något av en symbol för Västervik, och ser ingen anledning att börja tillverka sälar för att skicka dem till en bostadsrättsförening i Västerås.

Åsa Jägerhorn själv beklagar svaret, då hon tycker att det vore roligt om sälarna får synas på fler platser än i Västervik. Dessutom anser hon att kommunen borde beställa fler sälar som utsmyckning i Västervik. Av de sälar som tillverkades 2009 har några skadats, och flera står lite avsides i ett bostadsområde.

Artikelbild

| Betongsäl i Västervik.

I nuläget har dock Västervik miljö- och energi inga planer på att producera fler sälar.

– Verksamheten anser att vi har tillräckligt med sälar. Om vi anser att vi behöver fler så tar vi upp tillverkningen, säger Per Allerth.

Åsa Jägerhorn har nu gjort en skrivelse till kommunstyrelsen med sina synpunkter. Skrivelsen har skickats vidare till samhällsbyggnadsenheten, som ska ta ställning till den.