Västervik

Akko Karlsson hörde fram till för något år sedan till den lilla skaran heltidspolitiker i Västerviks kommun. Under tolv år hade hon en rad uppdrag på riks-, regional och lokal nivå. Inför årets val har hon trappat ner, och nu är det lokalpolitik som gäller.

Miljöpartiet har ju för första gången suttit med i en majoritet i Västerviks kommun. Hur tycker du att det har märkts att miljöpartiet funnits med i koalitionen?

– Det märktes ganska direkt. Hållbarhetsfrågorna blev tydligt inskrivna i visions- och strategidokument. Ekosystemen har varit ett ramverk, som en grön tråd i samarbetet. Sedan är vi ju tre partier i samarbetet, och miljöpartiet har inte haft någon heltidspolitiker. Det är en utmaning i sig. Jag tycker ändå att vi har kunnat bidra i samtal och i genomförandet av budgetar och verksamheter. Vi har varit en del av en utveckling framåt.

Det är fint att hållbarhet är inskrivet i dokument, men tycker du att det omsatts i praktisk handling?

– Det finns mer att göra. När det gäller vattenfrågor är vi eniga mellan partierna i Västerviks kommun, och där är vi starka. Sedan finns det prioriteringar som vi har varit emot. Flygplatsen till exempel.

Kan du peka ut beslut där Miljöpartiets inflytande har varit avgörande?

Artikelbild

| Kommunen måste ha beredskap för mer extrema väder framöver, det sade Akko Karlsson (MP) i VT:s tv-utfrågning.

– Vi tog till exempel bort avgiften på solceller på privata fastigheter förra året. Vi håller på med en certifiering i den kommunala verksamheten – kranvatten istället för flaskvatten. Och lekparker och utemiljöer! Utegym och den levande staden – där har vi verkligen levererat. Stadsparken och hela utestråket vid Slottsholmen. Vi har varit måna om att ha en levande funktionell utemiljö.

Varför är det så viktigt?

Artikelbild

| Akko Karlsson (MP) håller fast vid att förlängningen av flygplatsen inte var en bra investering.

– Det handlar om att bygga mötesplatser. När folk vistas ute och umgås, då bygger man trygga samhällen. På det hela taget är Västervik en väldigt trygg kommun att vara i.

Är Socialdemokraterna och Centerpartiet dina förstahandsval om ni skulle ingå i en koalition efter valet?

– Vi hyser inga agg till varandra efter de här fyra åren, men vi är ödmjuka. Val är val. Vi kommer att få laga efter läge, och vi i miljöpartiet har alltid varit öppna för att vara brobyggare.

Finns det något eller några partier som ni absolut inte skulle gå i koalition med?

– I ett val respekterar man alla folkvalda när man sitter i beslutande församlingar, men när man bygger majoriteter bygger det på någon form av gemensam värdegrund. Vi har en väldigt stark humanistisk grundsyn, då är SD det parti vi absolut inte skulle sätta oss i majoritet med.

Jag tänkte att vi ska prata om sommarens väder. Går det att dra några klimatpolitiska slutsatser av torrperioden?

– En säsong är aldrig nog, men tyvärr ser man över tid att vi har tätare intervaller av extrema vädersituationer. Alltså längre torrperioder, och mer nederbörd i extrema mängder vid unika tillfällen.

I dag pratar vi ju främst om kommunpolitik. Vad kan Västerviks kommun dra för slutsatser av sommaren som gått? Ser du områden där kommunen behöver arbeta vidare för att klara förändrade väderförhållanden bättre?

– Inte minst sedan 2016 har vi fått arbeta med vattentillförseln. Vattenförsörjningen är helt klart en priofråga. Llivsmedelsförsörjningen är en annan fråga. Vi är ju en matproducerande kommun, och där är det väldigt allvarligt när vi ser hur det drabbat våra lantbruk.

I våras sände Uppdrag Granskning två reportage från Västervik. Ett av dem är kanske extra intressant ur miljöpartistisk synvinkel. Man ifrågasatte nyttan med förlängningen av landningsbanan. Ni var kritiska till projekt, men ni valde ändå att inte rösta nej. Varför?

– I fullmäktige har vi sagt nej sedan tidigare. Vi har en tydlig ståndpunkt. Det är inte okej med en flygplats vid en vattentäkt. Sedan är det inte heller ekonomiskt försvarbart. Vi har flygplatser inom vårt närområde. Det finns inte underlag för en flygplats här.

I programmet skildrades hur förespråkarna av förlängningen bedrev ett intensivt lobbyarbete. När vi intervjuade Tomas Kronståhl i våras beskrev han hur frågan vägde i den röd-gröna koalitionen. Miljöpartiet, Centerpartiet och många inom socialdemokratin var emot. Utåt var det dock tyst från motståndarna, och till sist röstade S och C för en förlängning.

Kunde ni ha varit mer aktiva?

– Absolut, så här i efterhand kan vi se att vi kunde ha varit ännu tydligare. Vi försvann i den politiska debatten, och det kan jag beklaga.

Vad tror du kommer att bli den största utmaningen för Västerviks kommun under den kommande mandatperioden?

– Som jag sade tidigare: Klimatanpassningarna kommer att vara heta på agendan, vattenförsörjningen och bemanningsfrågorna. Vi behöver rekrytera folk inom alla verksamheter.

Se mer: I den oklippta intervjun ovan kommenterar Akko kritik mot Miljöpartiets hjärteprojekt snabbtågen.