Djurägaren tog så kaninen till en veterinär i kommunen för avlivning.

Det hela blev en så obehaglig upplevelse för djurägaren att hon valde att anmäla veterinären som utförde proceduren.

Enligt anmälaren gallskrek kaninen i samband med att sprutan med avlivningsmedlet injicerades.

Varför sövdes inte kaninen först?, undrar hon. Hon är också kritisk till att hon själv och dottern lämnades ensamma en – som de upplevde det – lång stund efter injiceringen, då de inte visste om kaninens lidande var över eller ej.

Veterinären som utförde avlivningen har en annan bild av händelsen. Hen upplevde djuret som lugnt. Hen framhåller också att om djurägaren hade bett om att djuret först skulle sövas så hade hen ordnat det. Att hen lämnade rummet berodde på att hen uppfattade situationen som att djurägaren ville vara ensam med kaninen en stund. Vidare kan det dröja lite innan djuret avlider av medlet.

Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård poängterar att avlivning av ett sällskapsdjur ofta är en mycket känslig situation för djurägaren. Man bedömer dock inte att veterinären i fråga gjort något fel i det aktuella fallet. Anmälan leder därmed inte till någon disciplinpåföljd.