– Jag tycker att man känner att stämningen förändrats i Västervik. Mötesplatserna utomhus har blivit fler, man rör på sig och umgås mer, säger Anna Bodjo (MP).

När Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet gör en egen utvärdering av sitt samarbete så kommer satsningarna kring Slottsholmen och generationsparken snabbt upp. Båda satsningarna har varit miljonprojekt och båda har blivit dyrare än tänkt, men politikerna ser att både stadsparken och Slottsholmen har blivit välbesökta platser.

Tomas Kronståhl tycker att det är skönt att man har gått i mål när det gäller Slottsholmen.

Artikelbild

| Det var då. Tomas Kronståhl (S), Anna Bodjo (MP) och Mats Hugosson (C) presenterade den nya rödgröna majoriteten i oktober 2014.

– Det är en fråga som varit med oss i väldigt många år.

De sex närvarande politikerna pratar om ett gott samarbetsklimat. Jätten i samarbetet är Socialdemokraterna men både Centerpartiet och Miljöpartiet tycker att man fått utdelning.

– Vi gick in med målsättningen att hela kommunen ska leva, säger Conny Tyrberg (C).

Han räknar upp att man fått till stånd ett landsbygdsråd, och arbetet med förbättringspromenaderna i kommunens mindre orter. Satsningen att ge lanthandlarna ytterligare underlag genom att kommunen köper servicetjänster av butikerna har fallit väl ut.

– Jag har till och med fått vara med om att inviga en ny lanthandel. I min hemby, Hjorted. Det trodde jag aldrig, säger Tomas Kronståhl (S).

Anna Bodjo tycker att den största framgången för miljöpartiet kom tidigt:

– När hållbarhet för första gången skrevs in i budgeten.

De tre partierna säger att de går till val var och för sig på egna meriter, men redan nu har man pekat ut några områden där man är eniga även för framtiden:

* Campus behöver växa. Man talar om ett mål på 2500 utbildningsplatser.

* Utvecklingen av Bökensvedsområdet.

* Södra infarten: Alla tre partierna är eniga om att infarten är viktig, men man säger också att kommunen ensam inte kan ta investeringen. Den ska bäras gemensamt av kommunen, regionen och staten.

* Vikten av fortsatt ordning och reda i kommunens ekonomi.

* Satsningen på att göra lanthandlar till servicepunkter ska fortsätta.

Allt har inte varit en dans på rosor under de fyra gångna åren. Med start hösten 2015 ställdes Västervik liksom landets övriga kommuner inför stora utmaningar när flyktingmottagandet ökade kraftigt.

– Där var det en styrka att vi var tre partier som hade samma värderingar när det gällde synen på nya svenskar, säger Conny Tyrberg.