Han har hunnit med mycket i kommunpolitiken sedan 70-talet. Under åren 1991 till 1994 var Conny Tyrberg kommunalråd. Under 00-talet tog han ett kliv tillbaka till förmån för Mats Hugosson, men nu är han alltså tillbaka i hetluften.

Centerpartiet har gjort en poäng av att man är det parti som regerat mest i Västervik under 2000-talet. Dels tillsammans med bland andra Moderaterna mellan 2002 och 2011, och nu med S och MP under fyra år.

Vill ni med det ha sagt att ni är det mest ansvarstagande partiet i kommunen?

– Vi har varit med och lagt våra synpunkter, och vi har varit en stabil klippa i Västerviks kommun.

Det är inte säkert att C varit en vinnare på sin samarbetsvillighet. Erfarenheterna visar att mindre koalitionspartier lätt hamnar i skuggan av de största. När C var i koalition med M minskade partiet från åtta till fyra mandat, samtidigt som M gick upp.

Är ni oroliga för att det blir S som skördar frukterna av det här samarbetet?

– Nej, jag känner att vi har väljarna med oss i väldigt stor omfattning. Det känns väldigt bra att gå ut i valrörelse och vara centerpartist i dag.

Artikelbild

| Conny Tyrberg (C) tycker att Centerpartiet har fått gehör för sina frågor i den rödgröna koalitionen.

Hur tycker du att Centerpartiet märkts i den rödgröna koalitionen?

– Vi gick in i koalitionen med målsättningen att vi skulle arbeta för hela kommunen och kärnverksamheterna. Jag tycker att vi har fått väldigt bra gehör för våra frågor, och varit med och satt agendan i Västerviks kommun. Vi har fått till ett landsbygdsråd. I början av året skrev vi en debattartikel att kommunen behövde 2500 studieplatser på Campus. Det blev snart kommunens målsättning. Jag tror också att vi hade en avgörande betydelse för att Dalsgården blev byggd.

Artikelbild

| Det är svårt för kommunen att skapa nya jobb när industrier lägger ner, konstaterar Conny Tyrberg,

Där har ni en fejd med Moderaterna. M menar ju att det stora behovet av särskilt boende finns i Västervik, och att en följd kan bli att äldre från Västervik kan tvingas flytta till Gunnebo.

– Behovet finns i Gunnebo med omnejd. Vi har sagt ja till utbyggnad i Västervik också.

Om du ska sammanfatta vad koalitionen gjort tillsammans – vad vill du lägga till då?

– En stabil ekonomi. Det har varit viktigt för att vi ska kunna göra de saker som vi vill. Vi har kunnat göra stora investeringar i skolor och äldreomsorg med minimal upplåning. Vi har färdigställt Slottsholmen. Det har varit jätteroligt att se i sommar att det blivit så bra.

Kan du peka på områden där ni inte har nått ända fram?

– Det saknas bostäder i Västerviks centralort. Det finns alltid mer att göra inom skolan för att förbättra resultaten.

Är Socialdemokraterna och Miljöpartiet ditt förstahandsval till en koalition inför kommande mandatperiod?

– Vi går fram som enskilt parti, med vårt program, och så får väljarna säga sitt. Vi kommer att söka den lösning som är bäst för Centerpartiet och de väljare vi har bakom oss.

Finns det något eller några partier som ni absolut inte kan gå i koalition med?

– SD och Socialisterna Välfärdspartiet.

Hur tycker du att utvecklingen för stad kontra land varit i Västerviks kommun under mandatperioden?

– Urbaniseringen fortsätter i landet som helhet. Jag tycker dock att vi har gjort och planerar mycket på landsbygden i Västervik. Problemet är när man tappar många arbetstillfällen, vilket hände i Gamleby. Där kan vi inte skaffa jobb på det sättet som vi skulle vilja. Vi kan försöka göra orten attraktivare för boende och verksamheter. Det är sådant vi gjord med vandringarna i olika orter. Vi stöttar föreningslivet, och jobbar med jordbruket som är väldigt viktigt.

Urbaniseringen är en stark trend. Människor ställer allt högre krav på service och utbud. Är det inte ofrånkomligt att mindre orter avfolkas?

­– Det finns en mottrend med människor som flyttar till landsbygden. I min hemort Gladhammar blir inga hus tomma länge. Problemen har vi i våra industrisamhällen och småorter. Där är det viktigt att vi håller igång våra skolor och stimulerar kommersiell verksamhet.

Vilken tror du blir kommunens största utmaning under den kommande mandatperioden?

– Trycket på äldreomsorgen kommer att öka. De yngre, under 20 år, kommer också att öka. Däremot kommer de i arbetsför ålder att minska. Det är en utmaning.

Se hela intervjun här intill där Conny Tyrberg bland annat talar mer om landsbygdens utmaningar och vilka lärdomar som kan dras av Uppdrag Gransknings reportage.