I ett 18-sidigt dokument beskriver föreningen sin ekonomi. En ekonomisk prognos för versamhetsåret 2018–19 pekar på ett underskott på 1,5 miljoner kronor före avskrivningar och skatt. Ett minusresultat skulle tära på klubbens egna kapital – detta i ett läge då man tvärtom behöver öka det egna kapitalet med 500 000 kronor för att klara elitlicensen.

Svenska Ishockeyförbundet skärper successivt de ekonomiska kraven på lag i allsvenskan. Förra året låg kapitalkravet på 1,5 miljoner kronor – i år ligger det på två miljoner kronor. Om några år ska föreningarna ha minst fyra miljoner kronor var i eget kapital. För en klubb som VIK, som hittills legat på gränsen ekonomiskt, kräver det att man gör ekonomiska överskott de närmaste åren.

Förra året vid samma tid fick kommunen gå in i en räddningsoperation för att klubben skulle få behålla elitlicensen. Det var då kommunen köpte en del av "hyllan" av Västerviks IK.

Artikelbild

| Västerviks IK ber om ett akut ekonomiskt stöd. Föreningen menar att en omodern hall gör att man missar intäkter.

I brevet till kommunen beskriver föreningen de brister som ishallen har, och de intäkter föreningen går miste om på grund av att hallen inte är tidsenlig.

I ansökan gör föreningen ett uppskattning av vilka intäkter en mer modern hall skulle kunna ge. Totalt tror föreningen att man skulle kunna få in ytterligare 4,7 miljoner kronor om året i ökade biljettintäkter, kringförsäljning på arenan och ytterligare partnerintäkter.

Föreningen berättar också vad man gjort för att stärka ekonomin. I somras antogs en ny tuffare budget. I efterhand har klubben haft svårt att leva upp till budgeten.

* Personalkostnaderna skulle sänkas från 13 till 10,5 miljoner kronor. Bland annat mindre kanslipersonal och sänkt spelarbudget i A-laget. Enligt prognosen kommer man att landa på 11,5 miljoner kronor.

* Målet för sponsorsintäkter sattes till fem miljoner kronor. Samtidigt som klubben skriver att man har haft framgångar så har man tappat några tidigare stora sponsorer. Man nådde upp till 4,4 miljoner kronor – en förbättring med 600 000 kronor jämfört med föregående år.

* Publiksnittet under grundserien har sjunkit från 1721 åskådare under säsongen 2016/17, 1491 säsongen 2017/18 till 1491 den här säsongen.

Kommunstyrelsens ordförande Dan Nilsson är försiktig i sina kommentarer.

– Jag har noterat att begäran kommit in, och jag har bestämt mig för att inte delta i handläggningen av ärendet eller beslutet.

Skälet är att innan Dan Nilsson under en tid var ordförande i Västerviks IK.

– Även om jag inte har några förpliktelser i dag så har jag ett förflutet i föreningen.

Han vill därför inte uttala sig om vilka möjligheter kommunen har att stödja föreningen. Bollen går vidare till Conny Tyrberg (C), men även han är försiktig i att uttala sig. Han har inte hunnit sätta sig in i ansökan från VIK

Hur överraskande var det att ansökan skulle komma?

– Det är överraskande så tillvida att när vi hjälpte föreningen för ett år sedan så presenterade man en långsiktig ekonomisk plan som skulle hålla, svarar Tyrberg.

Vilka rapporter har ni fått sedan dess om föreningens ekonomi?

– Det jag har hört, har ni skrivit om i tidningen: Att man haft det tungt med publikintäkterna.

I skrivelsen framgår att föreningen efterlyser en mer modern hall som gör att man kan utveckla verksamheten ytterligare. En lösning för ishallen är en av många frågor som kommunen vill lösa i det stora Bökensvedprojektet. Problemet är att det finns fler föreningar som har starka önskemål där. Bland annat har det talats om att simhallen har nått slutet av sin livslängd.

Hur mycket orkar kommunen med att bygga på några års sikt?

– Vi har hållit ett högt tempo under några år. Vi behöver kanske se över det. När det gäller Bökensved behöver vi kanske se om vi kan få in någon samarbetspartner. Det är inte bara idrottsanläggningar som planeras, svarar Dan Nilsson.