Miljö- och byggnadsnämnden är positiv till förslaget och lämnar nu över frågan för beslut till kommunfullmäktige.

– Vi vill trycka på att de som vill installera solpaneler fortfarande måste söka bygglov för det, men den sökande slipper betala, säger nämndens ordförande Ulf Jonsson (S).

Nämnden föreslår att kommunstyrelsen ersätter miljö- och byggnadsnämnden för de kostnader som uppstår i samband med bygglovsansökan gällande installation av solpaneler. År 2016 inkom fyra ärenden gällande solpaneler till miljö- och byggnadskontoret.