Enligt Lars Johansson, som är ersättare i socialnämnden i Västervik, är behovet av trygghetsboenden stort i kommunen. Han och partikollegan Fredrik Lindström har därför skrivit en motion, där man bland annat vill göra det enklare för privata företag att bygga trygghetsboenden.

– Vi vet att den typen av boenden är uppskattade och att behovet finns för att bygga fler. Men för att privata aktörer ska kunna göra det måste man minimera risken för dem. I dag är den en lång process att gå igenom om man vill bygga trygghetsboende, säger Lars Johansson.

För att råda bot på det vill han och Fredrik Lindström se ett kommunalt ramverk där kommunen beskriver vad som krävs, vad man kan erbjuda och vad man förväntar sig av företagen. Man vill göra det smidigare, helt enkelt.

– Man kan ha ett paket där man exempelvis talar om var det kan vara lämpligt att bygga trygghetsboenden och där man lättare kan kordinera med kommunens aktörer, exempelvis hemtjänsten.

– Med fler boenden tror vi också att det blir större fart på bostadsmarknaden. Äldre som bor hemma kanske väljer att flytta när det finns alternativ. På så sätt blir lägenheter och hus lediga för nya att flytta in i.

I motionen skriver man att kommunen ska "sätta tydliga och attraktiva förutsättningar för privata trygghetsboenden" och "utreda hur samverkan mellan kommunal hälso- och sjukvård och privata trygghetsboenden bäst kan ske och ska utformas."