Tomas Kronståhl reagerade och säger att det inte gjordes någon maskning. När VT gör en kontrollyssning av intervjun med Hjalmarsson hör man att VT använder ordet "maska" medan Hjalmarsson pratar om att "ta bort" meningar. Skillnaden är viktig:

När man maskar talar man som regel om synliga överstrykningar. Den som får en maskad offentlig handling ser att det finns sekretesslagd information. Då har man chansen att pröva sekretessbeläggningen i domstol.

Hjalmarsson strök över med vit penna, och tog sedan en fotostatkopia. På det papper som lämnades ut kan man alltså inte se att saknas en mening. För VT visade Hjalmarsson upp både de korrekta mejlen, och kopiorna där meningarna saknades, men jag använde alltså fel term i texten när jag beskrev de manipulerade kopiorna.

– Jag var inte ute efter att förminska det jag gjort, säger Hjalmarsson.