Det pågår just nu en så kallad nivåstrukturering av cancervården i Sverige. Det betyder att man ska titta på vilken cancervård som ska utföras var och det hela bygger på vid vilket sjukhus som man utför flest kirurgiska ingrepp per år. För Västerviks sjukhus kan det här innebära att man förlorar mag- och tarmcancerkirurgin. Henrik Holmberg, sjukhuschef, förklarar att det inte handlar om hela vårdavdelningen för mag- och tarmkirurgi men att han inte vet säkert än hur avdelningen kommer att påverkas.

Enligt en rapport från SKL – Sveriges kommuner och landsting – har vårdvolymen en stor betydelse. De menar att ju fler ingrepp en kirurgavdelning gör, ju bättre blir vårdkvaliteten. I Västervik görs mellan 50 och 60 operationer på patienter med tjocktarms- och ändtarmscancer varje år.

– Jag tror också att antal har betydelse men man kan räkna på olika sätt. Om man är i ett område och opererar ofta kan man bli duktig på det området, även om det inte är i ett specifikt organ man opererar, säger Henrik Holmberg.

Artikelbild

| Sjukhuschef. Henrik Holmberg säger att det bara är cancerkirurgin som försvinner om beslutet tas, inte hela mag- och tarmkirurgin.

Om mag- och tarmcancerkirurgin försvinner från Västervik så tror inte sjukhuschefen att det kommer att påverka sjukhuset direkt. Han tror dock att man i det långa loppet måste jobba hårt för att behålla den kirurgiska kompetensen i Västervik och att man måste tänka på patienterna.

– Det kan bli så att de ska utredas på ett ställe, opereras på ett ställe och sedan få eftervård på det första stället igen. Det blir en utmaning.

I maj ska frågan troligtvis upp i landstingets samverksansnämnd, det säger landstingsrådet Lena Segerberg (S). Hon tycker också att eftervården måste följas upp om beslutet blir att flytta cancerkirurgin, men säger samtidigt att många patientorganisationer ställer sig positiva till att åka till ett annat sjukhus om de har mer vana där. Det kan också leda till att Västervik får en annan slags cancerspecialistvård.

– Om mag- och tarmcancerkirurgin försvinner härifrån så förutsätter jag att vi får någon annan cancerkirurgi hit. Det är ett givande och ett tagande.