Arbetet kommer att pågå under resten av veckan och det är personal från Västerviks miljö och energi som får uppdraget att ta ner träden. Detta är en i raden av flera förbättringar för området, och efter fällningen kommer även nya gångvägar, belysning och möblering att byggas, skriver kommunen. Totalt är det ett 13 träd som kommer att avverkas.

– Vi har gjort trädinventeringar på platsen och kommit fram till almarna är i väldigt dåligt skick och det finns en risk att grenarna faller ner. Sedan kommer vi även att fälla en björk, fyra askträd och ett lönnträd vid ruinen, säger Christer Sneitz på samhällsbyggnadsenheten.

I hur dåligt skick är träden?
Artikelbild

| Askträden vid ruinens kortsida är några av de träd som kommer att avverkas.

– Enligt vår bedömning så är de drabbade av almsjuka och är alltså i dåligt skick, sedan är björken väldigt risig. Hur skicket på askarna är kan jag tyvärr inte svara på.

Kommer det att planteras nya träd på platsen?

– Det kommer att bli ganska mycket nyplantering, men det kommer inte att bli några nya almträd.