En vanlig rundringning till gamla Piperskärrbor gav i stort sett. Vedberg var ett vedertaget namn men ingen kunde säkert säga vem det var. Kalle Henriksson i Västralund brukar vara nyfiken på det mesta och han hade en förklaring.
- Jag har fått mig berättat av en Björkgren som bodde i viken innanför den omtalade holmen.
"Det var en livgrenadjär Gustav Veberg (utan bokstaven d) som bode på holmen i mitten av 1800-talet. Det var alltså ett soldattorp. han hade en ladugård och en ko, samt ett odlat stycke jord på holmen: han arbetade även på Stuverums gård som jordbruksarbetare, under de tider han inte var ute på repetitionsövningar. I familjen föddes en dotter 1867, som döptes till Klara Matilda."
Vedberg eller Veberg? Inget av svaren behöver vara rätt. Jan Fredrik Kindstrand i Västervik har letat i arkiven och hittat en Gustav Veber. Alltså utan såväl d som g i efternamnet.
Denne Gustav Veber var född i Svensbo under Vångsunda i Törnsfall 1832.Han flyttade till Piperskärr och Lilla Mörtvik 1883 och avled 1916. Han av gift och fick två barn.
Slutligen skall nämnas att det vi i dag kallar Vedbergs holme på kartorna från mitten av 1800-talet benämndes Stora Mörtviksholmen.