– Jag sitter faktiskt just nu och tittar på datum för ett sammanträffande med Östergötland, säger Peter Vretlund (S), ny ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Kalmar.

Han säger att det är viktigt att nå samsyn med Östergötland om Tjustbanan och Stångådalsbanan.

– Vi är ett ändlän ute vid kusten. Vi är beroende av våra grannlän.

Han pekar på att även östgötasidan har fått nya politiska företrädare.

– Det finns en chans till omtag.

En annan part som Region Kalmar behöver komma överens med är Trafikverket. För några veckor sedan tog Region Kalmar beslutet att köpa in 14 tåg för i storleksordningen 2,1 miljarder. Tio av dem ska kunna gå på Tjust- och Stångådalsbanan.

Samtidigt står det klart att det nuvarande signalsystemet på banorna inte är tidsenligt. Ett nytt system är en mångmiljoninvestering, och behöver finnas på plats när de nya tågen anländer.

Är det rätt att köpa in nya tåg när det inte finns något löfte från Trafikverket om nytt signalsystem?

– Vi måste visa att vi är optimister, säger Peter Vretlund.

Han menar att om länet visar framtidstro genom att investera i tågtrafiken kan andra aktörer tänka om.

– Hade vi inte tagit beslutet att delta i den här upphandlingen, där flera län deltar, så skulle det vara ”good-bye” för Tjust- och Stångådalsbanan.

Han får medhåll av riksdagsmannen Anders Åkesson (C):

– Först på Trafikverkets checklista finns: ”Om vi investerar i banan, är vi då säkra på att det finns trafik i framtiden?” Att Region Kalmar gör en sådan här satsning är ett besked som stärker banorna.

ulrik.alvarsson@ostmedia.se