Det Kalmar läns museums antikvarie Magdalena Jonsson som i år kommer att besöka den nordligaste delen av Västerviks kommun. Tanken är att hon ska åka runt i trakterna kring Dalhem, Västra Ed och i Uknadalen i mitten av maj. I dessa trakter handlar det främst om att identifiera agrara miljöer som är värda att bevara för eftervärlden.

Kalmar läns museum inventerar Västerviks kommun i jakt på unika och representativa kulturmiljöer. Arbetet sker på uppdrag av Västerviks kommun. År 2016 inventerades Västerviks stad och Gamleby. Även kommunens södra delar har inventerats och då har bland annat Totebo samt 50-talsbyggnationen av skola samt lärarbostäder i Hjorted lyfts fram.