Satsningarna är ett led i partiets rikssatsning "Äldreomsorg för alla" på totalt 4,5 miljarder.

– Det ger kommunerna förutsättning att satsa på äldreomsorgen, säger Kaj Raving, (V) riksdagskandidat i länet.

I Vimmerby ser Peter Fjällgård (V) stora behov av satsningar på mer personal, utbildning, gratis trygghetslarm och fler boenden.

– Vi behöver anställa fler i omsorgen. Det är vår mest prioriterade fråga. Sjuktalen och arbetsbelastningen måste minskas, och vi vill se mer fortbildning, säger han.

Omsorgen kan också gynnas av fler anställda som lagar mat, anser Peter Fjällgård.

– I dag lagar vårdpersonal på 16 avdelningar mat och diskar i en omfattning motsvarande 24 tjänster på ett år. Det ska kostpersonal göra, och undersköterskor ska ta hand om vården.

Vänstern vill bygga ett nytt trygghetsboende – i Södra Vi.

– Vi har Granen i Vimmerby. Södra Vi är näst största orten och ligger nära Gullringen, Djursdala och Rumskulla. Vi vill även bygga ut Vidala med fler platser. Vänsterns riksdagsförslag ger chans att få statliga pengar för det, säger Peter Fjällgård.

Han betonar också att vänstern in te vill sälja Granen.

Partiet avsätter också pengar för gratis trygghetslarm.

– Det finns de som avstår trygghetslarm av ekonomiska skäl. 2 500 om året är mycket för de med låg pension, och det låga löneläget i Vimmerby ger många låg pension.

Partiets satsning omfattar också maten.

– Vi har bra mat i Vimmerby, men allt kan bli bättre.