– Det händer väldigt mycket inom kris- och säkerhetsområdet just nu och vi behöver ta reda på vilken profil vi vill ha på en chefstjänst. Det är en lång process som vi inte hinner under en uppsägningsperiod, säger kommundirektören Carolina Leijonram som lagt fram förslaget som kommunstyrelsen ställde sig bakom på tisdagen.

Stefan Larsson sade upp sig i januari som en reaktion på olika uppfattningar om hur räddningstjänsten i Vimmerby ska samverka och utvecklas.

– Det är inget förvånande för oss att Stefan Larsson blickade åt Jönköpings län som står för en mycket välrenommerad samverkan mellan flera räddningstjänster. Men även om samverkan i Kalmar län inte fungerat friktionsfritt tillhör Vimmerby ändå Kalmar län och vi ville ta fram en jämförelse mellan alla fördelar och nackdelar med båda alternativen, säger Carolina Leijonram.

Artikelbild

| Kommundirektören Carolina Leijonram säger att den tillfälliga lösningen ger kommunen tid att hitta rätt väg framåt och att frågan att välja samverkan med antingen Jönköping eller Kalmar län inte är aktuell. "Det behövs samverkan som är större än så".

I det arbetat kom bland andra länsstyrelsen in i bilden.

– Vid en samlad bild känner vi att Kalmar län väger tungt, samtidigt som insikten blivit tydligare att inte ens länet räcker till utan det kan bli samverkan med både Jönköpings och Östergötlands län vid större händelser, och det här gäller i större utsträckning de nya kraven på kommunernas krisberedskap och civilt försvar än bara räddningstjänsten, säger hon.

På inrådan av länsstyrelsen tog tjänstemän i Vimmerby kontakt med kollegorna i Västervik för att sondera någon form av samarbete.

– Man har kommit en bit på vägen att jobba utifrån de nya kraven, där räddningstjänsten är ett ben i arbetet med säkerhet och trygghet, säger Carolina Leijonram.

Artikelbild

| Räddningschefen Stefan Larsson har sagt upp sig i protest mot att kommunledningen hellre föredrar samverkan inom länet än med Jönköpingslän. Han slutar den 16 april.

På tisdagen besökte räddnings- och säkerhetschef Joakim Jansson från Västervik kommunstyrelsen i Vimmerby och presenterade sin organisation som består av både heltids- och deltidsstyrkor.

Kommunstyrelsen beslutade sen att ge ett uppdrag att ta fram ett avtal för att köpa räddningschefstjänsten av Västerviks kommun.

Artikelbild

| Joakim Jansson är chef för en räddningstjänst som består av både heltids- och deltidsstyrka.

– Det ger oss tid att hitta rätt väg vidare. alla kommuner och även län kommer att behöva samverka mera, säger hon.

Hur länge den tillfälliga lösningen kan pågå är inte bestämt. Detsamma gäller hur mycket av sin tid Joakim Jansson ska förlägga i Vimmerby.

– Det ska vi titta på när vi tar fram avtalet. Det finns också samordningsvinster för båda kommunerna att ta fram nya planer tillsammans.

Personalen på räddningstjänsten fick information om beslutet tidigt på onsdagen.