– Syftet är att sätta Vimmerby och länet på den litterära världskartan, säger Peter Högberg, (S) Region Kalmar som också suttit med i styrgruppen för projektet som nu verkställs.

Region Kalmar avsätter 900 000 kronor årligen och Vimmerby kommun står för lokaler och bistår med en del arbetstid för tjänstemän och politiker.

– Det är en storsatsning på litteratur för hela länet och att noden ska ligga i Vimmerby är självklart. Vimmerby har en mycket speciell koppling till litteratur, säger Erica Månsson, projektledare för den förstudie som nu antagits.

Artikelbild

| Bred samverkan för en litterär knutpunkt i vimmerby och med förgreningar i hela länet. Fr.v Anna Olausson och Thomas Svärd, utvecklingsavdelningen, Jocke Johansson, Astrid Lindgrens värld och Astrid Lindgrens Näs, Michael Karlsson, Vimmerby handel, Peter Högberg (S) Region Kalmar och Vimmerby kommun, Ingela Nilsson Nachtweij (C) kommunalråd, Bo Palmér, utvecklingsavdelningen, Jacob Käll, (C) och Ola Gustafsson (KD). Saknas på bilden gör projektledaren Erica Månsson.

Arbetet kommer att fokusera på både skrivande och läsande ur en rad olika perspektiv.

– Stöd till författare i länet, vi ska skapa en digital plattform där man kan söka stipendier och hitta fortbildningar som författare. På sikt ser vi att Vimmerby ska bli en fristad för författare som är hotade i hemlandet. Det innebär att de får bo och verka i Vimmerby i två år, säger Erica Månsson.

Ett litteraturpris ska också utvecklas och befintliga litterära mötesplatser Näs, biblioteket, bokhandeln och Rotarys novelltävling kopplas till noden. Liksom litteraturprofilen på gymnasiet till hösten.

I höst blir det premiär för en ny årlig festival, "Vimmerby berättar" med målet att långsiktigt växa till världens ledande litteraturfestival för barn- och unga.

Artikelbild

| Jocke Johansson, vd för Astrid Lindgrens Värld ser stora värden med en litterär nod. "Främst tror jag det betyder mycket för staden och en större självkänsla bland invånarna. I det mindre perspektivet kan det kanske ge oss lite fler besökare" säger han. Peter Högberg ser noden som en ny kulturinstitution i länet.

– Det ska bli fyra litterära scener, branschaktiviteter och några riktiga spetsaktiviteter med kända litterära profiler, säger Erica Månsson.

Festivalen ska pågå i tre dagar i oktober. Även föreningslivet, näringslivet och handeln ska vara delaktiga.

Artikelbild

| Projektledaren Erica Månsson har jobbat med förstudien som nu är antagen och ska förverkligas i Vimmerby och i länet.

Förhoppningen är att locka ett par tusen besökare första året för att sedan växa sakta men säkert.

De kommunala politikerna är nöjda.

– Det här är jätteviktigt för Vimmerby. Det knyter barnlitteraturen ännu tydligare till orten och stärker vårt redan starka varumärke, säger kommunalrådet Ingela Nilsson Nachtweij (C).

– Det stärker identiteten och det vi står för och gör att vi känner stolthet för vår bygd, säger Jacob Käll (C).

– Det blir ytterligare ett nytt ben i länskulturen där vi redan har länsmusiken, länsteatern och länsmuseet, säger Peter Högberg.

Han säger också att ansökningar om stöd är inlämnade till statens kulturråd för att få ytterligare stöd till den litterära knutpunkten med bas i Vimmerby.