– Exempelvis har flera transportföretag brist på chaufförer, men trots arbetslösheten i kommunerna kan jag inte få fram ett förslag på en tänkbar chaufför bland de sökande i dag, säger Conny Karlsson Örnros, företagsrådgivare på arbetsförmedlingen i Vimmerby och Hultsfred.

Arbetsförmedlingens månadsstatistik för november visar att arbetslösheten minskat med 0,4 procentenheter i Vimmerby jämfört med samma månad i fjol. Största minskningen finns i gruppen utrikesfödda, - 4,1 procentenheter. Arbetslösheten är fortfarande hög, 35,3 procent i just den gruppen. Totalt är arbetslösheten i Vimmerby 6,9 procent. Det är samma nivå som riket, och nära en procentenhet lägre än snittet för länet.

53 personer fick nytt jobb i kommunen under november. Nästan hälften, 24 stycken, är utrikesfödda och tio är ungdomar under 24 år.

Det är ungefär så det ser ut månad för månad i Vimmerby.

– I Hultsfred ser vi en större rörelse än i Vimmerby, trots att det är samma arbetsmarknadsområde, säger Conny Karlsson Örnros.

Ungefär 1 100 personer pendlar dagligen mellan bostad och jobb i de två kommunerna.

I Vimmerby lämnades 292 nya lediga platser in till förmedlingen senaste månaden.

– Vi har 303 lediga platser för dagen. Totalt är 200 av de jobben på Astrid Lindgrens Värld för kommande säsong, så turismen och de gröna näringarna får en allt större betydelse på länets arbetsmarknad, säger han.

Prognosen för nästa år pekar på en viss avmattning, men osäkerheten är fortsatt stor.

– Många företag i vårt område aviserar att de rekryterar. Vi ser utmaningar i att kunna matcha de arbetssökande med den kompetens som efterfrågas. Behovet av chaufförer är ett exempel, även om det är förhållandevis enkelt att utbilda chaufförer, gör de höga kraven på kunskaper i svenska att den vägen är svår för nyanlända. Sen har vi generellt sett låg utbildningsnivå i kommunerna, många sökande saknar gymnasieutbildning. Då är det allt svårare att få jobb. Så vi ser en tudelad arbetsmarknad, säger Conny Karlsson Örnros.