Under måndagen rapporterade tidningen Computer Sweden om säkerhetsbrister med inspelade samtal till 1177 Vårdguiden på telefon. Berörda regioner sades då vara Stockholm, Sörmland och Värmland.

Med anledning av detta genomförde Region Kalmar län på eget initiativ en fördjupad kontroll av tidigare avtal kring 1177. Kontrollen visade att man under perioden 1 januari 2013 till och med 13 januari 2014 på nätterna anlitade samma företag som kopplas till säkerhetsbristerna i de tre tidigare nämnda regionerna.

Under den aktuella perioden skedde cirka 22 000 samtal nattetid i Kalmar län, vilka ska ha legat öppet på en server som gått att nå via Internet.

Enligt uppgifter från det företag som levererade tjänsterna har 55 samtal laddats ned från den nu stängda servern. Inget av dessa ska dock ha berört Kalmar län.

– Som vårdgivare ser vi mycket allvarligt på det inträffade. Vår egen genomgång visar att samtal från Kalmar län kan ha funnits tillgängliga på internet. Därför gör vi nu en anmälan till Datainspektionen, säger regiondirektör Ingeborg Eriksson i ett pressmeddelande.

– Invånare som ringer 1177 ska kunna känna sig trygga att personuppgifter inte kommer ut. Och det kan de också göra i Kalmar län, säger Ingeborg Eriksson.

Sedan januari 2014 har inte Region Kalmar län haft några affärsförbindelser med det aktuella företaget kring sjukvårdsrådgivning.