Näst efter centern är det kristdemokraterna som ökar mest i Vimmerby kommun. KD ökar från 4,2 till 9,3 procent. det innebär att partiet får fem platser i det nya fullmäktige, jämfört med de två mandat man har i dag.

Vänsterpartiet får också fem mandat i den nya fullmäktige församlingen. Det är den största framgången i partiets historia i Vimmerby kommun. Partiet ökar från 4,8 till 9,0 procent.

Sverigedemokraterna ökar också. Partiet växer med 2,3 procentenheter och stannar på 11,0 procent vilket ger partiet sex platser i fullmäktige.

Samtidigt försvinner två partier ur församlingen. det är Liberalerna som inte haft något aktivt arbete i kommunpolitiken på flera år, men gjorde ett försök i valet med ett spektakulärt valprogram.

Även miljöpartiet tappar 0,9 procentenheter och ser ut att förlora sitt enda mandat.