Hon pekar på att Arbetsförmedlingen har en lång rad åtgärder som kan användas, till exempel arbetsträning, bristyrkesutbildningar, yrkesintroduktionsanställningar, traineejobb och "moderna" beredskapsjobb.

Trots de många nya insatserna för långtidsarbetslösa, så är antalet personer utan registrerad aktivitet växande på ett nästan lavinartat sätt, säger Johansson på en pressträff.
Detta är ett exempel på en utveckling som är helt oacceptabel.

"Helt nödvändigt"

Johansson är inte heller nöjd med att utvecklingen av andelen lågutbildade långtidsarbetslösa som går över till studier.

Om man är snäll kan man säga att den står still. om man vill vara elak kan man säga att den sjunkit lite, trots de stora satsningar regeringen gjort.

Johansson pekar särskilt på att andelen arbetslösa korttidsutbildade nyanlända som går vidare till studier efter etableringsinsatserna är mindre än tre procent.

Det är ett annat exempel där det är helt nödvändigt att nå andra resultat av Arbetsförmedlingens insatser och arbetsmarknadspolitikens insatser, säger hon.

Arbetsmarknadsministern är inte heller nöjd med hur många som får jobb efter genomgången arbetsmarknadsutbildning.

Ny överdirektör

Regeringen ska nu utse en överdirektör för att hjälpa Arbetsförmedlingen att förbättra resultatet. Samtidigt får statskontoret i uppdrag att granska hur Arbetsförmedlingen fungerar.

Johansson understryker dock att hon har förtroende för generaldirektören Mikael Sjöberg och att hon inte är missnöjd med Arbetsförmedlingen (AF) generellt.

Arbetsmarknadsministern vill också se fler AF-kontor i utsatta områden och att kommunerna ska få större inflytande över insatser för arbetslösa. Ett problem är att Arbetsförmedlingens ekonomiska stöd inte kan användas när det är kommunen som ordnar en insats för en arbetslös.

I linje med en granskning gjord av Riksrevisionen vill Ylva Johansson dessutom se en ökad regionalisering av Arbetsförmedlingen, särskilt när det gäller matchning och kompetensförsörjning.

Flera av förslagen lämnas nu över i tilläggsdirektiv till en sittande utredning som ska vara klar 2019. Den utredningen ska även titta på alternativet att lägga ned Arbetsförmedlingen och ersätta den med privata initiativ. Det har varit ett krav från Alliansen. Regeringen kommer att ge utredningen det uppdraget, även om Johansson inte tror på att lägga ned Arbetsförmedlingen.