Debatt I ett kansli på Stortorget i Gamla Stan i Stockholm arbetar ”Riksorganisationen Hela Sverige” enligt egen uppgift med att ”lyfta de frågor som är betydelsefulla för människorna på landsbygden”. Men uppenbarligen har Hela Sverige svårt att lyfta blicken från Stockholm.

I ett uttalande skriver de att ” höjd bensinskatt är ett verktyg att ta till” samtidigt som de motsätter sig minskade subventioner till Stockholms tunnelbana. För oss som bor utanför Stockholm finns ingen tunnelbana så höjd bensinskatt gör det svårare att klara vardagen då alla resor blir dyrare.

Tunnelbanan i Stockholm betalas till 50 procent med skattepengar.Bilkörning på landsbygden är däremot straffbeskattad med 100 procent enligt en ny statlig utredning (VTI 2014:836) som även tar hänsyn till alla typer av samhällskostnader, som väginvesteringar, olyckor och utsläpp. Ja till och med koldioxidutsläppen räknas in i kalkylen.

Stefan Löfvens (S) svek mot sitt eget vallöfte att inte höja bensinskatten och dessutom införa automatiska årliga bensinskattehöjningar är ett hårt slag mot möjligheterna att leva och bo på landsbygden. Hela Sverige uppmanar politiker att ge sig ut till landsbygden och efterfråga förslag på åtgärder som kommer från dem som själva bor och verkar där. Ett sådant förslag är att sänka bensinskatten, inte höja den. Det borde man förstå även om man lever på skattepengar och sitter i ett kansli mitt i Gamla stan.