Vilken hälso- och sjukvård ska Västerviks kommun bedriva? Vilken nivå ska den ligga på? Det är dags att ni bestämmer er och att det finns resurser för att klara det målet. Är det så att Västerviks kommun inte klarar av att bedriva hälso- och sjukvård?

Vem garanterar patientsäkerheten när varje sjuksköterska har ansvar för mellan 55-80 patienter under sommaren? Det finns inget tak för hur många patienter varje sjuksköterska kan vara ansvarig för. Vad säger Socialstyrelsen om detta?

Vad sparar Västerviks kommun på att inte ha några sjuksköterskevikarier under sommaren? Vilken annan kommunal verksamhet skulle gå med på att inte ha vikarier under semestern? Att alltid jobba för varandra och vara underbemannade. Vad gör kommunen för att skaffa semestervikarier?

Vi har det tight och pressat arbetsmässigt redan nu och vi mår dåligt när vi tänker på sommaren, för vi förstår inte hur det ska kunna fungera över huvud taget. Hur ska vi prioritera när vi inte räcker till? I första ledet är det våra patienter som drabbas.

Varför ska vi jobba som sjuksköterskor under grundbemanning i sommar utan att få någon ersättning för det? Västerviks kommun sparar pengar på att det inte finns vikarier och då anser vi att det är självklart att uppmuntra de sjuksköterskor som jobbar och sliter för att få verksamheten att fungera. En ersättning som vi uppskattat och sett som ett erkännande.

Var rädd om de sjuksköterskor som fortfarande finns kvar i Västerviks kommun. Det finns många andra jobb som sjuksköterska, helst nu när det är sjuksköterskebrist och sjukhusen ropar efter specialistsjuksköterskor och även betalar utbildningen.

Vi vet att Västerviks kommun har "drabbats av" en dålig ekonomisk situation men tror knappast att den blir bättre då vi sliter ut oss och följden blir både sjukskrivningar och till och med byte av arbetsplats och arbetsgivare som följd.

De ansvariga som befinner sig mellan politiker/socialchef och sjuksköterska/undersköterska, det vill säga. MAS, verksamhetschef, EC, kan de säga att de kan tillgodose de behov av sjukvård som finns och att lagar och säkerhet följs?

Neddragningar bland omsorgspersonal och sjuksköterskor får till följd att bland annat dementa behandlas med olika lugnande mediciner i stället för att få god omvårdnad.

Är det rimligt att patienter/brukare ska drabbas av politikernas oförmåga att sköta ekonomin? Ska vi som personal drabbas med sjukskrivningar som följd? Står hälso- och sjukvården i Västerviks kommun utanför de riktlinjer och lagar som reglerar vård av bland annat demenssjuka? Eftersom personaltätheten på demensavdelningar minskar med hjälp av omdefinitioner av verksamheten tycks inga skrupler finnas.

Det ekonomiska krisläget har ju egentligen pågått under längre tid, det är ingen akut utveckling.

Kanske måste återhämtningen av ekonomin ta lite längre tid så att kvaliteten i äldreomsorg och hälso- och sjukvård inte urholkas totalt? Eller ska Västerviks kommun tvinga oss att bli en variant av Carema?

Nu får det vara nog!

För våra patienters skull - det är de som drabbas!

För vår skull - vi vill fortsätta känna att vi gör ett bra jobb men då måste resurser finnas. Vi är en professionell yrkeskår med legitimation och har en yrkesstolthet.

Vem vaktar vår legitimation då socialstyrelsen ställer högre krav på vårt jobb än arbetsgivaren?

Höj kommunalskatten så att vi har råd med den hälso- och sjukvård som är tanken att vi ska bedriva.

Dra inte bara in på personal som jobbar på golvet utan skär även uppifrån.