Vintern har kommit med besked. Den här tiden på året sätter som vanligt det svenska energisystemet i fokus. Kommer elpriset att gå upp? Räcker den svenska energiproduktionen till, eller måste vi importera el?

I år står det svenska energisystemet bättre rustat än på länge för att möta vintern. Vattenmagasinen är välfyllda och våra kärnkraftverk har genomgått nödvändiga uppgraderingar till högre effektivitet och säkerhet. Kärnkraften producerar nu mer el än för ett år sedan. Detta kan vi tacka regeringens energipolitik för. Hade de rödgröna styrt Sverige så hade vi istället lidit av elbrist genom stängda kärnkraftverk. Vi hade varit tvungna att importera smutsig kolkraft och gas utifrån för att klara våra egna energibehov.

Basindustrins roll och behov av elektricitet är avgörande för Sveriges möjligheter att säkra jobben och tillväxten. Här i Kalmar län skulle sysselsättningen vid industrier som Scania i Oskarshamn, Södra Cell i Mönsterås och Överums bruk i Västervik allvarligt hotas om vi inte har en god tillgång på el till rimliga priser.

Det är därför Folkpartiet vill att Sverige ska fortsätta satsa på kärnkraft. Om tio till femton år måste stora delar av den svenska kärnkraften stängas av åldersskäl. Om vi vill skapa förutsättningar för fler jobb och ökad tillväxt behöver vår elintensiva basindustri fortsätta att utvecklas och för det behövs hållbara spelregler och långsiktighet.

Allianspartiernas historiska energiöverenskommelse har lagt grunden för en sådan långsiktighet. Vi har rivit upp lagen om kärnkraftsavveckling, gjort det möjligt att ersätta gamla kärnkraftverk med nya och avskaffat "tankeförbudet" inom svensk forskning kring kärnkraftsteknik. Vi tillåter att tio nya reaktorer ersätter de gamla. Men vi måste gå längre än så och Folkpartiet anser att Sverige på lång sikt bör öppna möjligheter - inte bara för att ersätta befintlig kärnkraft utan också öka antalet kärnkraftsreaktorer. Forskningen kring kärnkraft gör att vi kommer att få fram nya tekniker som innebär såväl säkrare som effektivare reaktorer. I denna utveckling måste Sverige få vara med och därför satsar regeringen 1,3 miljarder varje år fram till 2016 på energiforskning.

Men för oss liberaler är energipolitik inte bara kärnkraft. Vi har också vattenkraften. Det är ett energislag som betytt mycket för Sverige, och vi kan skatta oss lyckliga över att ha så god tillgång till användbara vattendrag. Vattenkraften kommer att vara värdefull för oss också framöver.

Det tredje benet i energipolitiken handlar om förnybar energi. Det är viktigt att vi inte låser den förnybara energin till ett visst produktionssätt eller bara till energislag som vindkraft. Vi behöver blicka framåt och se vilka energislag som kan bli aktuella i framtiden. Vi har solkraft, kanske vågkraft och saltkraft, och vem vet vad teknikens utveckling kommer att kunna ge oss i framtiden. Till exempel har kostnaden för att få el från solceller halverats på bara tre år.

Alliansregeringen har utformat en gemensam energipolitik som säkrat basindustrin och därmed tusentals jobb i Sverige. Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill snabbavveckla kärnkraften med vetskapen om att tusentals jobb hotas. Stefan Löfven och Socialdemokraterna behöver svara på frågan hur stort inflytande Miljöpartiet och Vänsterpartiet kommer få i energipolitiken vid en rödgrön valseger 2014.