Spötorget Ända sedan i höstas har vi kunnat följa kommunens neddragningar och besparingar på olika kulturfronter. Kultur- och fritidsnämnden är avskaffad och dess senaste ordförande Hans Ellervik är mycket kritisk. Han anser att kultur- och fritidsnämnden har fått oproportionerligt stora besparingskrav.

Elisabeth Axelsson har varit verksam som bibliotekarie i nära 40 år. Hennes arbete som bibliotekschef i Västervik har under det senaste året mer och mer handlat om nedläggningar av biblioteksfilialer och andra besparingsåtgärder.

Man kan verkligen fråga sig: Vad är kulturen värd i vårt samhälle? Hur stor del av kommunens budget skall gå till kulturfrämjande åtgärder som att ha tillgång till konstutställningar, teater, konserter och öppna bibliotek?

Kommunstyrelsen kräver att ytterligare sju miljoner skall sparas inom kultur- och fritidssektorn. Därav skall biblioteksverksamheten spara en och en halv miljon kronor. Dessutom aviseras nedskärningar av bidragen till barn- och ungdomsverksamheten. Är detta rimligt?

Elisabeth Axelsson får återigen ta fram räknesticka och ålderstabeller för att komma fram till hur många pensionsavgångar man kan räkna in i bibliotekets budget för de närmaste åren.

Visst sparar vi pengar genom att ha färre anställda. Men hur ska vi kunna sköta vårt uppdrag med öppethållande och service till allmänheten med mindre personal, säger Elisabeth.

Bibliotekarien Claes Siöstedt, som är verksam på biblioteket och som skolbibliotekarie på Ellen Keyskolan, berättar att stadsbiblioteket vid Spötorget, i centrala Västervik, i snitt har 450-500 besökare per dag!

Det innebär över 10000 besök varje månad, där alla – från skolklasser till skäggiga pensionärer – kan få bläddra i böcker, läsa och låna.

Claes Siöstedt betonar också vikten av att ha dessa centralt belägna lokaler i gatuplanet vid ett torg med busshållplatser. Tillgängligheten är viktig!

Att det finns andra kommersiella krafter i kommunen som sneglar på lokalerna och tror att ytterligare en klädbutik skulle göra Spötorget mer intressant är för många en ren mardröm.

Vad kan göra Spötorget och det köpcentra som finns här vid Bredgatan mer attraktivt än denna biblioteksverksamhet som lockar 400-500 besökare varje dag?

Här finns ju dessutom Västerviks musikbibliotek och visarkiv. En institution där Dag Jonasson är musikbibliotekarie och Marcus Brännström är visarkivarie. Här finns alltid aktuella utställningar med musikanknytning och här har Gamleby folkhögskolas Visskola varannan vecka kvällsföreställningar som lockar en visälskande publik, både äldre och yngre. Helt i den anda som skapat begreppet ”Västervik – visornas stad”, ett varumärke väl värt att vårda.

För framtiden hoppas Elisabeth Axelsson, som så många andra, att kommunstyrelsen skall se värdet i den kulturverksamhet med teater, föreläsningslokaler, bibliotek och konstutställningar, som gör Spötorget och Bryggaren till ett kulturkvarter i centrum.

Stöd från de styrande och en del av de 40 miljoner som kommunen får i år och framåt, som ett kommunalt utjämningsbidrag, borde få bli ett stöd för kulturen!