Åke Aldman (FP) har fått frågan om landstingets korta väntetider i sjukvården om bakfoten (7/3). Landstinget i Kalmar län har idag Sveriges bästa tillgänglighet. Den goda tillgängligheten gäller inte enbart lättare åkommor, utan även specialiserad sjukvård som kräver behandling och operation. Fortfarande är köerna för långa enligt oss socialdemokrater, men utvecklingen går åt rätt håll. Vårt mål är att sjukvården ska vara helt köfri. När det gäller cancervården har vi satsat rejält för att förbättra både tillgängligheten och den medicinska kvaliteten. Cancervården förbättras nu med siktet inställt på att erbjuda operation eller strålning inom fyra veckor. Fortfarande är det en bra bit dit, men vi socialdemokrat är beredda att fortsätta prioritera resurser till cancersjukvården.

När det gäller den skattehöjning på 50 öre som vi rödgröna partier förslog år 2013 är bakgrunden följande: landstingets intäkter minskade drastiskt, bland annat därför att det statliga skatteutjämningssysytemet förändrades till vår nackdel med 110 miljoner kronor! I valet mellan höjd skatt eller stora neddragningar i sjukvården var vårt val ganska enkelt. Utan skattehöjningen hade landstinget inte klarat av att finansiera en förbättrad cancersjukvård. Skatten höjdes för övrigt samma år även av flera borgerligt styrda landsting, bland annat i grannlandstinget Östergötland. Eller har folkpartiets Åke Aldman förträngt det?