Jan-Olov Bernhard (MP) tycks ha en blind tro på klimatpanelen IPCC (VT 22/4).

IPCC:s spådomar har varit fel i 17 år, ändå tror han att de kan spå klimatet för 2040 och 2100.

I den senaste rapporten beskriver sig IPCC som politiskt neutralt. Enligt ansedda tidskriften ”The Economist” avslöjades detta som en falsk fasad, då exempelvis Kina röstade bort statistik om kolanvändningen från rapporten.

IPCC styrs av FN:s generalförsamling med en majoritet av U-länder, där korruptionen är utbredd. Där ses IPCC som ett verktyg för att få mera pengar från I-länderna. Med klimatet som ursäkt har de fått hjälp av de flesta miljöpartier, där ”nyttiga idioter” tävlar om att skänka bort skattebetalarnas pengar.

IPCC är historiens största lobbygrupp, som driver en falsk hypotes. Det finns nämligen inget klimathot.