Debatt Torgny Kindh går i VT 15/4 till hårt angrepp mot Västerviks kommun och Kalmar läns satsning på fordonsgas som han menar är en återvändsgränd då gasbussar kommer att konkurreras ut av el- och dieselbussar. Inlägget innehåller förutom en olustig ton och anklagelser även en rad felaktigheter som bör bemötas sakligt.

Att Landstinget i Kalmar ställer krav på fordonsgas i sina upphandlingar är något mycket positivt. Offentliga upphandlingar är ett viktigt verktyg i omställningen mot mindre utsläpp och renare transporter. Fordonsgasen med sin höga andel biogas är ett klimatsmart drivmedel som minskar kollektivtrafikens utsläpp. Samtidigt är fördelarna med biogas inte enbart som drivmedel. Produktion och användning av biogas minskar utsläppen av såväl växthusgaser som hälsofarliga ämnen. Genom att producera biogas tar vi samtidigt på ett resurseffektivt sätt hand om vårt avfall, sluter kretsloppet och skapar arbetstillfällen. I lantbruken och livsmedelsindustrierna runt om i Småland och från smålänningarnas egna toaletter och matrester produceras naturligt avfall, som istället för att förbrännas kan användas som drivmedel till bilar, renhållningsfordon, bussar och lastbilar.

Det är riktigt att andelen fordonsgasdrivna bilar är några få procent, men det beror inte på lågt intresse från bilköpare utan mer på brist på politiska besked kring incitament att välja bilar med lägre utsläpp. Trots det rullar 45 000 gasbilar idag på våra vägar. På buss-sidan är andelen drygt 15 procent. Till det kommer en lastbilsektor som investerar starkt i nya tunga fordon för att tillgodose transportköpares ökande efterfrågan.

Att gasbussar skulle vara utkonkurrerade om några år är helt osannolikt. Förhoppningsvis är det istället dieselbussarna med sina miljöstörande utsläpp som borde konkurreras ut av bättre alternativ så som gasbussar, el- eller hybridbussar eller en kombination av gas och hybridbuss som vi nu ser i Malmö.

Kalmar läns satsning på gasbussar är inte alls ”tvärt emot vedertagen nationell och internationell utveckling” utan helt i linje med den utveckling vi ser. Idag rullar gasbussar i över 45 svenska städer. I Europa har ett 30-tal länder sedan många år investerat stort i gasbussar. Här kör de flesta på enbart naturgas men tolv europeiska länder använder idag även biogas. Här är Sverige en riktig föregångare.

Synergierna och mervärdena mellan lokal produktion av biogas och användning av gas i transportsektorn är många. De minskar utsläppen och oljeberoendet men möjliggör också en ny inkomstkälla för lantbrukare och skapar nya arbetstillfällen i hela värdekedjan. Att landstinget och skattebetalarna är med och stöttar denna utveckling bör ses som något positivt med många mervärden. Att tro att en helomvändning och satsning på dieselbussar och elbussar inte skulle kosta något är så klart fullständigt orimligt.

Istället för att ifrågasätta Västerviks och Kalmar läns satsning på ökad biogasproduktion och strategiska upphandlingar av gasbussar bör dessa berömmas. Värna och vårda de gjorda investeringarna. Det kommer löna sig i längden.